Reference

Stanice opatřujeme vlastním designem již 7 let...

N.abíjecí a dobíjecí stanice jsou trendem současných dnů. Možná nevíte, že první dobíjeci stanici jsme brandovali již v roce 2014. Od té doby jsme zrealizovali více než 150 realizací a více jak 15 různých typů dobíjecích a nabíjecích stanic. 

Pro branding nabíjecích stanic s vlastním designem se používají různé techniky. Zpravidla používáme celopolep, nástřik, nebo řezanou grafiku. Záleží na Vašem záměru při polepu dobíjecí stanice. 
Referenční dopisy